Wij brengen de markt in kaart, formuleren een scherpe propositie en leggen direct contact met potentiële nieuwe klanten. Dit levert direct inzicht in de markt en concreet resultaat, namelijk nieuwe klanten.


EIT InnoEnergy is de drijvende kracht achter innovatie voor duurzame energie in heel Europa en ondersteunt en investeert daarin tijdens het hele traject. Het samenbrengen van verschillende disciplines zorgt voor een maximale impact en brengt de ontwikkeling van marktklare oplossingen in een stroomversnelling.


Zo helpt Leadworks de Start-up Cloud Energy Optimizer (https://www.cloudenergyoptimizer.com/nl) om in contact te komen met stakeholders bij eigenaren en gebruikers van kantoorpanden. We brengen de markt in kaart, bouwen een bestand op van de totale doelmarkt en maken afspraken daar waar het onderwerp opportuun is. Dit leidt op korte termijn direct tot opdrachten.


Maar ook de Scale-up EnergyFloors (https://www.energy-floors.com/nl/de-gamer/) heeft een enorme steun in de rug gekregen. Leadworks assisteert om het product “The Gamer” grootschalig in de markt te zetten, door ze in contact te brengen met directies van basis-scholen. Gezamenlijk ontwikkelen we de propositie geschikt voor deze doelgroep en er wordt een vliegende start gemaakt met het maken van afspraken met schooldirecteuren. De eerste bestellingen zijn binnen!


Geweldige innovatieve bedrijven die een positieve invloed hebben op de duurzaamheid! Voor Leadworks en haar team een super uitdaging om met onze knowhow aan de groei van deze bedrijven mee te werken.